boman arkitektur

realiserar er omställning

boman arkitektur är ett kunskapsbolag som stöttar byggaktörer med hållbarhetsambitioner.


Vi miljöleder och samordnar projekt utifrån byggherrens ambitioner. Vi beräknar och simulerar byggande utifrån en rad kriterier. Vi gör livscykelanalyser från första skiss till färdig byggnad. Vi ritar och leder projekt som vill leda en utveckling mot ett hållbart samhälle.


Vi formar strategier och utbildar personal i effektivt hållbarhetsarbete. Vi arbetar som lärare på universitet, leder utvecklingsarbeten och forskar för att driva fram nya metoder för radikal hållbarhet.

john @ bomanarkitektur.se

0708 25 09 26